CONTACT US
Address: No.17 west road of south city.South development
zone of the Longyou city. Zhejiang. China.
Tel:+86-570-7855408 +86-570-7855050
Fax:+86-570-7855848

E-mail: jon@gongreng.com   susan@gongreng.com   

lily@gongreng.com  along@gongreng.com